กิจกรรม ละลายพฤติกรรม

ไอเดียเกม กิจกรรม ละลายพฤติกรรม ทำให้เกิดความสามัคคีแบบใช้พื้นที่น้อย

กิจกรรม ละลายพฤติกรรม

“เกมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)” กิจกรรม ละลายพฤติกรรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทะลายกำแพงของแต่ละบุคคลในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เป็นวิธีที่ทำให้แต่ละคนแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง ทำให้รู้จักกันมากขึ้น และผ่อนคลายความตึงเครียด ส่งผลดีต่อการทำงานหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต

เกมละลายพฤติกรรม มักจะถูกนำมาใช้ในการเริ่มต้นกับสังคมใหม่ เช่น การรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย วันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ฯลฯ ขึ้นชื่อว่าเกมแล้วนั้น นอกจากจะช่วยในเรื่องการปรับตัว ยังเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมทีเรียกเสียงหัวเราะและสร้างความสนุกสนานได้อีกด้วย รู้ถึงประโยชน์ของเกมละลายพฤติกรรมแล้ว วันนี้เรามีเกมละลายพฤติกรรมมาบอกต่อ สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีม

1. เกมละลายพฤติกรรม: “จะเลือกอะไรระหว่าง…?”

สำหรับเกมละลายพฤติกรรมเกมแรก เป็นกิจกรรมง่าย ๆ ที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้นด้วยการตั้งคำถามให้ตอบ เหมาะสำหรับการใช้เป็นเกมละลายพฤติกรรมก่อนเริ่มประชุม หรือเมื่อทำกิจกรรมกับคนในทีม ในคณะ หรือในองค์กรต่าง ๆ แถมยังเป็นเกมใช้พื้นที่น้อยและไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อีกด้วย

วิธีการเล่นเกม

+ให้ทุกคนนั่งล้อมวงกันเป็นกลุ่ม

+หลังจากนั้นให้เริ่มตั้งคำถามที่เตรียมมาไล่ไปทีละคน เป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย “คุณจะเลือกอะไรระหว่าง…?” ซึ่งตัวคำถามควรเป็นคำถามสนุก ๆ ไม่เครียด และไม่ต้องซับซ้อนมาก คำตอบที่ได้จะช่วยอธิบายตัวตนของแต่ละคนได้มากขึ้นนั่นเอง

+ตัวอย่างคำถาม: คุณจะเลือกอะไรระหว่างไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือกับไม่ได้ดูทีวี ?

คุณจะเลือกอะไรระหว่างไปเที่ยวทะเลกับไปเที่ยวภูเขา ?

คุณจะเลือกอะไรระหว่างอาหารไทยกับอาหารญี่ปุ่น ?

2. เกมละลายพฤติกรรม: Who is it? เขาคนนี้คือใคร?

สำหรับเกม Who is it? เป็นอีกหนึ่งเกมใช้พื้นที่น้อยและเป็นเกมละลายพฤติกรรมที่ได้ผลลัพธ์ที่ดี รวมทั้งทำให้คนในกลุ่มมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเกมละลายพฤติกรรมเกมนี้ เหมาะกับกลุ่มคนจำนวนไม่มาก หลักการคือให้ทุกคนร่วมกันทายว่า ลักษณะ จุดสังเกต หรือบุคลิกที่เขียนไว้ในกระดาษคือใคร

อุปกรณ์ในการเล่นเกม / คน: กระดาษ ปากกา แก้ว

วิธีการเล่นเกม

+เริ่มต้นให้คนจัดกิจกรรม แจกกระดาษชิ้นเล็ก ๆ เท่า ๆ กันให้แต่ละคน

+ทุกคนเขียนบุคลิก จุดเด่น หรือข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเองลงในกระดาษ

+คนจัดกิจกรรมเดินเก็บกระดาษทุกใบใส่ในแก้ว แล้วเขย่าให้คละกัน

+หลังจากนั้นให้คนใดคนหนึ่งหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งใบ อ่านออกเสียง และช่วยกันทายว่าสิ่งที่เขียนอยู่ในกระดาษหมายถึงใคร วนกันไปเรื่อย ๆ จนครบ หากใครจับได้ของตัวเองให้ใส่กระดาษคืนและจับใหม่

3. เกมละลายพฤติกรรม: Marshmallow Challenge

เกมละลายพฤติกรรมที่ชื่อว่า Marshmallow Challenge เป็นเกมที่ Tom Wujec นำเสนอในรายการ TED เป็นเกมที่ใช้พื้นที่น้อยต่อ 1 กลุ่ม หากมีหลายกลุ่มก็สามารถขยายพื้นที่ทำกิจกรรมได้ เกม Marshmallow Challenge เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่จะทำให้ทุกคนในกลุ่มได้เกิดการร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม และเกิดความสามัคคีกัน ฝึกการคิดวางแผน และหาผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการเป็นเกมละลายพฤติกรรมในห้องประชุม ห้องอบรม หรือห้องเรียนก็ได้

อุปกรณ์ในการเล่นเกม / กลุ่ม: เส้นสปาเกตตี้แบบยาว 20 เส้น (ยังไม่สุก) เทปกาว 90 เซนติเมตร เชือก 90 เซนติเมตร และมาชเมลโล 1 ชิ้น

วิธีการเล่นเกม

+แบ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีสมาชิก 3-5 คน และแจกอุปกรณ์ให้กลุ่มละ 1 เซ็ต

+หลังจากนั้นให้แต่ละทีมลงมือสร้างโครงสร้างจากอุปกรณ์ที่ให้ไปเท่านั้น สร้างให้สูงที่สุดโดยมีเงื่อนไขคือ ต้องให้มาชเมลโลอยู่ด้านบนสุดของโครงสร้าง ให้เวลา 20 นาที

+หลังสิ้นสุด 20 นาที ให้วัดความสูงโครงสร้างของแต่ละทีม ทีมไหนสร้างโดยมีฐานแข็งแรง โครงสร้างสูงที่สุดและมีมาชเมลโลอยู่ด้านบนตามเงื่อนไข เป็นทีมที่ชนะ

4. เกมละลายพฤติกรรม: นักสืบ

เป็นเกมละลายพฤติกรรมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ รวมถึงเป็นเกมใช้พื้นที่น้อยและกติกาไม่ซับซ้อน เกมนับสืบช่วยฝึกทักษะการสังเกต และสร้างความสนุกสนาม เหมาะกับการทำความรู้จักกันครั้งแรก เช่น พนักงานใหม่ นักเรียนใหม่ ฯลฯ จำนวนผู้เล่นในกลุ่มประมาณ 10 คน

วิธีการเล่นเกม

+เริ่มต้นเกมโดยการนั่งล้อมวงกันเป็นวงกลม หลังจากนั้นให้เลือก 1 คนขึ้นมาเป็นนักสืบและให้ออกจากบริเวณนั้นไปก่อน

+คนที่เหลือให้เลือกหัวหน้าขึ้นมา 1 คน ซึ่งหน้าที่ของหัวหน้าคือ การเป็นผู้นำเพื่อทำท่าทางต่าง ๆ เช่น มือขวาจับหูซ้าย แลบลิ้น เอียงศีรษะ ฯลฯ

+เมื่อเลือกหัวหน้าได้แล้ว ให้นักสืบกลับมานั่งในวง

+เริ่มเล่นเกมละลายพฤติกรรม โดยให้หัวหน้านำทำท่าทาง คนที่เหลือทำตาม และนักสืบต้องจับให้ได้ว่าใครคือหัวหน้าของวงใคร

+หากมีผู้เล่นมากกว่า 1 วง สามารถส่งนักสืบไปหาตัวหัวหน้าของวงอื่น นักสืบจากวงไหนหาหัวหน้าวงได้เร็วสุด วงของนักสืบคนนั้นจะเป็นผู้ชนะทันที

5. เกมละลายพฤติกรรม: ฉีกกระดาษ

เกมฉีกกระดาษเป็นเกมละลายพฤติกรรมที่อาศัยความสามัคคีแบบเป็นคู่ นอกจากนี้ยังได้ฝึกการวางแผน การคิดล่วงหน้า และทำให้รู้จักกันมากขึ้น เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับ 4 คน (2 คู่) ขึ้นไป ใช้อุปกรณ์น้อย แถมเป็นเกมใช้พื้นที่น้อยอีกด้วย

อุปกรณ์ในการเล่นเกม / คู่: กระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดเท่ากัน 1 แผ่น ต่อ 1 คู่

วิธีการเล่นเกม

+เริ่มต้นให้สมาชิกจับคู่กัน (แนะนำให้จับคู่คนที่นั่งไกลกัน เพื่อจะได้ทำความรู้จักคนใหม่ ๆ)

+หลังจากนั้นให้ทั้งสองหันหน้าเข้าหากัน ให้กระดาษคู่ละ 1 แผ่น

+เริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้แต่ละคู่วางแผนฉีกกระดาษ ซึ่งแต่ละคนสามารถใช้มือได้เพียงข้างเดียว ช่วยกันฉีกกระดาษให้ยาวที่สุด และห้ามขาด

+เกมสิ้นสุด ให้ผู้นำเล่นกิจกรรมวัดความยาวกระดาษของแต่ละคู่ หากคู่ไหนทำกระดาษขาด ให้เลือกส่วนที่ยาวที่สุด คู่ที่ฉีกกระดาษได้ยาวที่สุดเป็นผู้ชนะ

6. เกมละลายพฤติกรรม: เกมบิงโก

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกับเกมบิงโกเป็นอย่างดี แต่เกมบิงโกสำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม จะมีความแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งเกมนี้ทำให้คนที่เข้าร่วมได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้น ช่วยทลายกำแพงซึ่งกันและกัน กิจกรรมละลายพฤติกรรมนี้ เหมาะกับนักเรียนใหม่ หรือพนักงานใหม่ ที่เข้ามาเริ่มงานวันแรก

อุปกรณ์ในการเล่นเกม: ตารางบิงโกแบบ 4×4 ช่อง หรือแบบ 5×5 ช่อง โดยแต่ละช่องใส่คำถามลงไป

ตัวอย่างคำ: มาทำงานด้วย MRT? เป็นคนกรุงเทพฯ แต่กำเนิด? เกิดต่างจังหวัด? เป็นคนไม่กินผัก?

วิธีการเล่นเกม

+แจกใบบิงโกพร้อมดินสอ หรือปากกา ให้ทุก ๆ คน

+เริ่มเล่นเกมโดยการให้ทุกคนเดินออกไปถามคนอื่น ๆ เกี่ยวกับคำถามในแต่ละช่อง

+เมื่อเจอคนที่ใช่สำหรับคำถาม ให้ใส่ชื่อคนนั้นลงไป

+หาชื่อคนที่ตรงกับคำถามช่องต่าง ๆ จนกว่าจะบิงโก คนที่บิงโกคนแรกเป็นผู้ชนะ

(หลักการบิงโก: ครบตามแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงมุม)

ติดตามบทความ กิจกรรมต่างๆ ได้ที่ คุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา

ตามระบบการศึกษาทางไกลนั้น นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน โอกาสที่จะพบเพื่อนนักศึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนเพื่อปรึกษาปัญหาทางการเรียน ปัญหาทางวิชาการ หรือปัญหาอื่น ๆ มีน้อย แม้จะติดต่อกันได้ทางไปรษณีย์ หรือเข้ารับการสอนเสริมก็ตาม จึงทำให้นักศึกษาขาดความใกล้ชิดกับเพื่อน นักศึกษาและกับทางมหาวิทยาลัย กิจกรรมนักศึกษา จึงเป็นกระบวนการทางการศึกษา ที่มหาวิทยาลัย จัดให้มีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้รู้จักสนิทสนม ปรึกษาหารือ ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อ ช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำชมรมนักศึกษา คอยแนะนำ ufabet และให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนิน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทาง ที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา รู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรม ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม นักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ค่อนข้างมาก เนื่องจากสังคม ทุกวันนี้ไม่ต้องการเพียง แต่คนเก่งทางวิชาการเพียง อย่างเดียวแต่ต้องการ คนที่มีความสมบูรณ์ ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตซึ่งถือว่าเป็น บัณฑิตที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาทำให้ได้รับประโยชน์ ที่มีคุณค่ามากมายหลายประการ

กิจกรรมต่างๆ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) กิจกรรมวันแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันที่ 12 สิงหาคม มิได้เป็น วันแม่แห่งชาติ อย่างเช่นในปัจจุบัน แต่ได้มีการกำหนดเอาวันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปีเป็น วันแม่แห่งชาติ โดยเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศรับรองเอาไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่เป็นส่วนงานของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง จึงได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2493 เป็นต้นมา อีกทั้งการจัดงานก็เป็นได้ด้วยความสำเร็จ เนื่องด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้ จึงทำให้การจัดงานไม่เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ การประกวดคำขวัญวันแม่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ และเป็นการเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้มีมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม […]

กิจกรรมเข้าจังหวะ

กิจกรรมเข้าจังหวะ พลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ มีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการ มนุษย์จะมีการเคลื่อนไหว ประกอบเพลง หรือจังหวะเพื่องานเลี้ยงรื่นเริง หรือการเต้นรำเพื่อบวงสรวลเทพเจ้า ซึ่งการเต้นรำก็ขึ้น อยู่กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อของแต่ละพื้นที่  ซึ่งในสมัยปัจจุบันยังมี การเต้นรำแบบสมัยก่อนอยู่ แต่ก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ของการเต้นรำมีจุดประสงค์ที่เปลี่ยนแปลง ไปเพื่อความสนุกสนาน การเข้าสังคม การออกกำลังกาย เป็นต้น ความหมายของกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities) มาจากการประสมประสาน ระหว่างคำ 2 คำ คือจังหวะ (Rhythm) กับ การเคลื่อนไหวร่างกาย (Body Movement) จังหวะ หมายถึง ความสม่ำเสมอของเสียง ซึ่งอาจเป็นเสียงดนตรี เสียงการตีเกราะ เคาะไม้ ฯลฯ การเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การแสดงออกของร่างกายในรูปการเคลื่อนไหว อวัยวะส่วนต่างๆ จากคำ 2 คำดังกล่าว สามารถสรุปรวมความหมาย ของกิจกรรมเข้าจังหวะได้ดังนี้ กิจกรรมเข้าจังหวะ หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะ ของร่างกายในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะหรือดนตรีที่นำมาประกอบ […]