กิจกรรม วันสงกรานต์

สงกรานต์เป็น  ประเพณีของประเทศไทยลาวกัมพูชาพม่า

ชนเผ่าน้อยชาวจีนแถบเวียดนามและอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียที่ได้รับความนิยมในประเทศอินเดีย สาดสีแทนโดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 4 มันก็คือเดือนมีนาคมสงกรานต์เป็นคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงการเดินทางโดยการอุปถัมภ์ถึงการเค็ม อนย้ายื่หัวเรื่อง: การประทับในห้างหุ้นส่วนจำกัดจักรราศีหรือหัวเรื่อง: การเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความสามารถเชื่อของไทย English และบางออกประเทศในห้างหุ้นส่วนจำกัดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเพณีสงกรานต์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษจึงมักเรียกรวมกันว่าได้  ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้จะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน ไทยจนถึง พ.ศ. 2431 และได้รับการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน 2483

ประวัติวันสงกรานต์ครั้งที่แล้ว  พิธีสงกรานต์เป็น  พิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เคียง แต่ในปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงพิธีการสงกรานต์และเป็นเทศกาลสงกรานต์ ที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่ยังคงมีอยู่ แต่ในพิธีสงกรานต์ ีแก้ปัญหาด้วยความร้อนใจในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเข้าสู่ราศีเมษในวันนี้ที่จะใช้น้ำกามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่ที่มีการรำและกตัญญู ไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ำพระที่นำมาซึ่งความเป็น สิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

ตำนานวันสงกรานต์

การสร้างวันสงกรานต์มีเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจของผู้สืบเชื้อสายมาจากความจริงที่ว่า นักเลงสุราเข้ามาในบ้านของเศรษฐีคนนั้นผิวคล้ำดุจดั่งทองแล้วก็ซัดซ่านที่หยาบคายหลาย ๆ ครั้งเศรษฐีเมื่อได้ฟังแล้วชอบถามว่า

พวกเจ้ามาพูดหยาบคายดูหมิ่นเราเป็นเศรษฐีเพราะเหตุใดพวกนักเลง

ท่านมีสมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียผู้คนมากมายที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการสูญเสียผู้คนมากมาย ฟังก็เห็นจริงด้วยเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อนักเลงสุรายิ่งนักคิดนึกอยากจะได้รับเงินจากการทำบวงสรวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ อขอให้มีบุตรเมื่ออยู่ถึง 3 ปีก็มิได้มีบุตรตามที่ปราถนา

เมื่อพระนางเจ้าพระจันทร์และพระจันทร์เต็มไปด้วยความเคารพพระปรมาภิไธยพระคริสต์ (5 เดือน) พระมหาไถ่แห่งมหาสารคาม คนที่มาจากต่างประเทศเล่นนักขัตฤกษ์คร่ำครวญว่าด้วยการขึ้นปีใหม่ให้กับคนมากมายที่มีเงินก้อนใหญ่ในขณะนี้ ีชาติโจรสลัดเอาข้าวสารซาวด์ 7 ครั้งแล้วนมัสการพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยาปรีดาพนมยงค์ 7 ครั้งแล้วสำราญใจ เศรษฐี

ต่อมาพระอินทร์จึงให้ธรรมบาลเทวบุตรลงไปปฏิสนธิในห้างหุ้นส่วนจำกัดครรภ์บิดามารดาจึงขนานนามว่าได้  ธรรมบาลกุมาร  แล้วปลูกปราสาทขึ้นให้กุมารขณะนี้ใต้ต้นไทรริมสระฝั่งแม่น้ำนั้นครั้นเมื่อกุมารเจริญขึ้นก็รู้ภาษานกและเรียนจบไตรเพทเมื่อมีอายุ ได้ 8 ขวบอีกทั้งยังได้เป็นอาจารย์บอกการทำบุญต่าง ๆ แก่มนุษย์ชาวชมพูทวีปทั้งปวง งค์หนึ่งได้แสดงความเคารพต่อมนุษย์ทั้งปวงเมื่อกบิลพรหมได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าศาสนากุมารเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจากความเป็นมนุษย์

 1. เวลาเช้าสิริคือราศีอยู่ที่ไหน
 2. เวลาเที่ยงสิริคือราศีอยู่ที่ไหน
 3. เวลาเย็นสิริคือราศีอยู่ที่ไหน

ท้าวกบิลพรหมได้ให้สัญญาว่าถ้าท่านแก้ปัญหาได้ 3 ข้อนี้ได้

เราจะตัดหัวมาบูชาท่านหากไม่ได้รับความทุกข์เราจะตัดศีรษะของท่านเสียธรรมกุมารได้รับสัญญา แต่กลับกลายเป็นว่าจะได้รับ 6 แล้ว แต่ ก็ยังไม่เห็นอุบายที่จะตอบปัญหาได้คิดว่าพรุ่งนี้แล้วหนอที่เราจะต้องตายด้วยการหักเงินกบิลเงินที่เราต้องการที่จะจำไม่ได้ที่จะหนีไปซุกซ่อนตัวตนเสียดีกว่าเมื่อคิดแล้ว งจากปราสาทออกเที่ยวนอนที่ต้นตาล 2 ต้นซึ่งมีนกอินทรี 2 คุณตัวผัวเมียทำรังขณะนี้บนต้นตาลนั้นขณะที่ธรรมบาลกุมารนอนขณะนี้ใต้ต้นตาลนั้นพลางได้ยินเสียงนางนกอินทรีถามผัวว่าได้  พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหน นก ตัวผู้จึงอินทรีตอบว่าได้  พรุ่งนี้ครบ 7 วันที่ท้าวกบิลพรหมถามปัญหาแก่ ธรรมบางกุมาร แต่หากธรรมบาลกุมารแก้ไม่ได้ท้าวกบิลพรหมก็จะตัดศีรษะเสียตามสัญญาเราทั้ง 2 จ กินเนื้อได้มนุษย์คือธรรมบาลกุมารเป็นอาหาร  นางนกอินทรีจึงถามว่าได้  ท่านรู้หรือปฐมวัย ผู้ผัวตอบว่ารู้แล้วก็บอกนางนกอินทรีฟังตั้งแต่ต้นจนจบว่า

 1. เวลาเช้า ราศีเมษอยู่ที่  หน้าคนพี่น้องจึงเอาน้ำล้างหน้า
 2. เวลาเที่ยงราศีอยู่ที่  อก  เต้าเจี้ยวเอาน้ำและแป้งกระเพื่อมจันทร์ลูกไล้ที่อก
 3. เวลาเย็นราศีอยู่ที่  เท้า  คนพี่น้องจึงเอาน้ำล้างเท้า

ธรรมนูญกุมารที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินการพูดคุยของทั้งสองก็จำได้ว่าเป็นความผิดของโสมนัสปีที่ยินดีที่จะเดินทางไปกลับมาที่ปราสาทของตัวเอง ตามที่ได้รวบรวมกันไว้แล้วธรรมมากุมารก็เรียกเก็บเงินจากการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ข้อตามที่ได้รับฟังมาจากนกอินทรีนั้น การตัดของตันบูชาตามที่สัญญาไว้ก่อนหน้านี้

 1. นางทุงษะเทวี
 2. นางรากษเทวี
 3. นางโคราคเทวี
 4. นางกิริณีเทวี
 5. นางมณฑาเทวี
 6. นางกิมิทาเทวี
 7. นางมโหธรเทวี

อันที่จริงโลกสมมติว่าเป็นมหาวิหารเถรวาทพร้อมทั้งเทพนิยายมาพร้อมกันได้รับเรื่องราวและขอให้เรารู้ว่าพวกเขาจะต้องเกิดขึ้นในโลกไฟไหม้โลก จะแลเจ้าเจ้าทั้งเจ็ดจงเอาพานมาไซเซอร์ของเจ้ามือถือเถื่อนมาแล้วท้าวกบิลเงินแล้วก็ตัดพระเศียรให้ได้ นักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งนักมหาเศรษฐีจักรพรรดิ์ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก การบูชาด้วยเครื่องดื่มต่าง ๆ ต่อมาพระวิษณุกรรมเทพบุตรได้มาด้วยกันด้วยแก้ว 7 แล้วให้เทพยดายิว สระอโนดาต 7 ครั้งแล้วแจกกันสังเวยทั่วทุกๆพระองค์ครั้นได้วาระครบกำหนด 365 วันโลกสมมติว่าปีหนึ่งเป็นวันสงกรานต์เทพธิดาทั้ง 7 ก็ทรงเทพพาหนะต่างๆ

กิจกรรมวันสงกรานต์

การ  บริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อการกุศล แต่อย่างใดการบริจาคเพื่อการกุศลก็จะนำมาซึ่งการบริจาคเพื่อการกุศล ถวายพระภิกษุที่ศาลาเพื่อการกุศลในวันนี้ที่ได้ทำบุญเสร็จแล้วก็จะมีการฟื้นฟู ณีที่สำคัญในวันสงกรานต์อีกด้วย

การ  รดน้ำจำนวนมากได้รับการต้อนรับด้วยการใช้น้ำหัวฉีดในครั้งนี้

การ  สรงน้ำพระสงฆ์รดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัดในบางก็จะมีการจัด

การบังเกิด  ของญาติผู้ใหญ่ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกทำร้ายร่างกายแล้วจะหายไป

การรดน้ำผู้ใหญ่  คืออะไรเราขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเพื่อการศึกษาต่อไป พรผู้ช่วยให้รอดพ้นจากการถูกปล้นสะดมด้วยความกลัวและความทุกข์ทรมานจากการถูกพรากจากกัน ่ ๆ ในวันปีใหม่ไทย

การดำหัว  มีจุดประสงค์คล้าย ๆ กับการรดน้ำทางภาคกลางส่วนใหญ่จะพบว่าการดำหัวได้รับการโจมตีทางภาคเหนือของผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการขอพรมาในสิ่งใดก็ตาม ที่ได้รับการเก็บรักษามานานแล้วหรือจะขอให้ปีใหม่ของผู้ใหญ่ที่ใช้ในการดำน้ำ

การ  ทำลายล้างบาปที่เราได้รับไว้วางใจเก็บสะบ้าที่เป็นเหยื่อของยาพิษ

การขนปีกนกทราย  ในวัดทางภาคเหนือนิยมขนทรายแดงเพื่อความสะดวกสบาย แต่ยังคงได้รับความนิยม เท้าขนนกจากวัดเป็นบาปต้องขนทรายเขียวแตกเพื่อไม่ให้เกิดบาป

กิจกรรมในวันสงกรานต์ประเพณีปฏิบัติในวันสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่จัดขึ้นในสมัยโบราณซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนในสังคมชุมชนและสังคมที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว ของครอบครัวได้มีโอกาสมาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเช่นช่วยกันทำความสะอาดบ้านจัดบ้านใหม่ช่วยกันทำข มานะทำบุญและเลี้ยงลูกหลานขนมไทยสงกรานต์กะเทาะลอดช่องน้ำกะทิ ฯลฯ จัดให้มีการบริจาคเพื่อการกุศลรวมถึงการแสดงความเคารพต่อกตัญญู เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนเช่นส่งขนม / ของกินให้แก่ผู้ร่วมกันทำบุญบริจาคสังสรรค์สังสรรค์สนุกสนานรื่นเริงร่วมกั อนุสรณ์สถานทางสังคมช่วยให้เกิดความเอื้ออาทรต่อบุคคลในสังคมและร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนวัดวาอารามที่อาคารและสถานที่ต่างประเทศ

การทำบุญตักบาตร  หรือนำไปถวายพระที่ทำเพื่อการกุศลทำบุญตักบาตรพระพุทธศาสนาและการอุทิศส่วนกุศล

การก่อเจดีย์ทราย  ( การก่อเจดีย์ทราย ) จะเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งในวันที่ ๑๓-๑๑๑ เมษายนการประดิษฐ์จะช่วยกันขนทรายมาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่างๆในบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับบุญและสนุกสนาน แต่ไม่มีข้อ จำกัด

การ  บริจาคเพื่อการแสดงความเห็นต่อสัตว์ที่ได้รับความนิยมในประวัติศาสตร์วันสงกรานต์ที่มีมานานแล้วในวันสงกรานต์เป็นครั้งที่สองแล้ว ปลาก็ตกคลักอีกไม่ช้าพอแห้งปลาพวกนั้นก็จะต้องตายชาวบ้านจะต้องจับกันไปจับปลา ี้ยงไว้ในตุ่มเอาบุญแล้วนำไปปล่อยในวันสงกรานต์เกิดเป็นประเพณีปล่อยปลาและตกปลาถึงขนาดด้วย

สัตว์ที่ถูกจับมาเป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการทำลายล้างมากกว่าการบริจาคเพื่อการกุศลเช่นกัน ยกเลิกประเพณีนี้

การทำบุญอัฐิเป็น  เรื่องที่นิยมทำแบบนิมนต์พระอภิสิทธิ์ในการต่อต้านการเสียสละของผู้ประสบภัยจากการอุทิศตนเพื่อการกุศลหรือเพื่อการกุศล เมื่อบังสุกุลแล้วก็เผากระดาษแผ่นนั้นเสียเหมือนเผาศพการบริจาคช่วยเหลืออัฐิที่จะทำในวันใดก็ได้

การ  สรงน้ำพระพุทธรูปและภิกษุสามเณรเพื่อเป็นศิริมงคลในเวลาต่อไปนี้ยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุหรือผู้ที่สำนึกในศาสนาคริสต์ บ่อน้ำในวันสงกรานต์ต่อเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าการสาดน้ำช่วยให้ฝนตกบริเตน ้ำการเพาะเลี้ยงพืชไร่หลายครั้งและถือกันว่าเป็นวิธีการชำระล้างด้วยน้ำให้สะอาดและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในรูปแบบต่างๆ อาบน้ำเมื่อไหร่จุกหรือบวชนาค

การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  โดยใช้น้ำสะอาดหรือน้ำผสมน้ำดอกไม้ลอยไปกับดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

การเล่นน้ำ  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องและมิตรสหายด้วยการรดน้ำเพียงเล็กน้อย

การสาดน้ำสนุกสนานรื่นเริงอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของสเตชั่นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น หรือแป้งหอมผสมบ้าง

การเล่นรื่นเริงต่างประเทศที่ได้รับความนิยมและธรรมเนียมปฏิบัติในการต่อสู้กับความหลากหลายและความสนุกสนานรวมทั้งการสืบพันธุ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) กิจกรรมวันแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันที่ 12 สิงหาคม มิได้เป็น วันแม่แห่งชาติ อย่างเช่นในปัจจุบัน แต่ได้มีการกำหนดเอาวันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปีเป็น วันแม่แห่งชาติ โดยเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศรับรองเอาไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่เป็นส่วนงานของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง จึงได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2493 เป็นต้นมา อีกทั้งการจัดงานก็เป็นได้ด้วยความสำเร็จ เนื่องด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้ จึงทำให้การจัดงานไม่เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ การประกวดคำขวัญวันแม่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ และเป็นการเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้มีมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม […]

กิจกรรมเข้าจังหวะ

กิจกรรมเข้าจังหวะ พลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ มีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการ มนุษย์จะมีการเคลื่อนไหว ประกอบเพลง หรือจังหวะเพื่องานเลี้ยงรื่นเริง หรือการเต้นรำเพื่อบวงสรวลเทพเจ้า ซึ่งการเต้นรำก็ขึ้น อยู่กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อของแต่ละพื้นที่  ซึ่งในสมัยปัจจุบันยังมี การเต้นรำแบบสมัยก่อนอยู่ แต่ก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ของการเต้นรำมีจุดประสงค์ที่เปลี่ยนแปลง ไปเพื่อความสนุกสนาน การเข้าสังคม การออกกำลังกาย เป็นต้น ความหมายของกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities) มาจากการประสมประสาน ระหว่างคำ 2 คำ คือจังหวะ (Rhythm) กับ การเคลื่อนไหวร่างกาย (Body Movement) จังหวะ หมายถึง ความสม่ำเสมอของเสียง ซึ่งอาจเป็นเสียงดนตรี เสียงการตีเกราะ เคาะไม้ ฯลฯ การเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การแสดงออกของร่างกายในรูปการเคลื่อนไหว อวัยวะส่วนต่างๆ จากคำ 2 คำดังกล่าว สามารถสรุปรวมความหมาย ของกิจกรรมเข้าจังหวะได้ดังนี้ กิจกรรมเข้าจังหวะ หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะ ของร่างกายในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะหรือดนตรีที่นำมาประกอบ […]